. . . . بار الهی گناه کارم ، رو سیاه هستم از درگاهت طلب عفو و مغفرت مینمایم.

خداوندا از اینکه شهادت در راهت را به من عنایت داشتی سپاسگذارم و هم اکنون کمال محبت و خوشحالی را میبینم . . .

مادرم و پدرم دوست دارم مانند دیگر پدران و مادران شهیدان ، از شهادتم خوشحال باشید و برایم گریه نکنید چون شهیدان نگاه میکنند به وجه ا...  

اگر جنازه ام بدستتان رسید ، دور قبر من نرده نکشید و خیلی ساده باشد .

 . . .در آخر وصیت نامه خواهش میکنم از تمامی کسانی که وصیت نامه من حقیر را خوانده اند هر چه بیشتر به نماز اهمیت دهند و جبهه ها را خالی نگذارند . . .