بسم الله الرحمن الرحیم

بیداری اسلامی در کشورهای عربی باعث شده کشورهای غربی و مخصوصا اسرائیلها ترس و حراس بزرگی بدلشان بیفتد ولی حکام ظالم عربی اولین کسانی هستند که با این بیداری به خواب ابدی خواهند رفت انشاالله

ولی این حوادث در کشور بحرین متفاوت از کشورهای دیگر است و مظلومیت مردم آن با جمعیت کمی که دارد فجیع تر و دلخراش تر از کشورهای دیگر است و سانسور شدیدی از جانب کشور بحرین و رسانه های مختلف بوده است

چند تصویر دل خراش از شهید احمد فرحان را در ادامه مطلب گذاشته شده