به نقل از پایگاه خبری " ثورة ۱۴ فبرایر"، "ساجده فیصل جواد"، نوزاد بحرینی ۵ روزه ،  بر اثر استنشاق گازهای سمی مورد استفاده رژیم آل‌خلیفه برای سرکوب معترضان جان خود را از دست داد و به شهادت رسید.
ساجده روز ۱۰ محرم در یکی از خانواده‌های مقیم منطقه "البلاد القدیم" دیده به این جهان گشوده و در روز شهادت (یک‌شنبه) بیش از ۵ روز یا به عبارتی  دیگر  120 ساعت حتی میتونید تعداد نفس هاش را هم حساب کنید . از عمرش نگذشته بود.