باورم نشده که وزرای کشور ایران و بحرین را این چنین ببینم . نمیدانم چی بگم مصلحت تا کجا . نمیدانم اگر من هم جای آقای صالحی بودم در آن لحظه چه کاری انجام میدادم ولی باید بدانم چشم اشکبار مردم بحرین چشم انتظار به کمک ما است . اکنون مظلوم تر از مردم بحرین کجا میتونی پیدا کنی اگر در مصر میبینی مردم را چگونه میکشند ولی با این وجود میبینی که این جنایات در مطبوعات چگونه منعکس میشود و همچنین اخوان المسلمین در بین اهل تسنن جایگاه بالایی دارد و ان شاء الله پیروزی شان نزدیک است . ولی مردم شیعه و مظلوم بحرین از نظر جمعیت و پشتیبانی کشورهای شیعه باید بگویم تنها امیدشان فقط ایران است و کمی هم عراق که اگر یخواهیم پشت این مظلومان را خالی کنیم حتما در آینده ملامت خواهیم شد شاید چیزی مثل حادثه کربلا و  آنجا دیگرتواب بودن ما هم ارزش چندانی نخواهد داشت