شهید مصطفی احمدی روشن

الحمد الله که خداوند دشمنان اسلام را احمق خلق کرده نمدانم روی چه حسابی دست به این کارهای ابلهانه میزنند جای تعجب است . اگر فکر میکنند با این کار یک دانشمند را از ما میگیرند خبر ندارند همن عمل باعث میشود انگیزه ای برای دانشجویان ما شود که در انجام اهداف علمی والای خود راسخ تر از همیشه قدم بردارند و همچنین باعث میشود حقانیت اسلام و جمهوری اسلامی بیشتر از پیش برای کسانی که مردد هستند آشکارتر گردد .  لعن الله علی قوم الظالمین .