قبرستان بقیع و گنبد بارگاه بقیع قبل از تخریب توسط وهابیون

اولین ضریح ائمه بقیع که توسط وهابیون تخریب شد

دومین ضریح ائمه بقیع که توسط وهابیون تخریب شد