اللهم صلی علی محمد و آل محمد . هفته وحدت بر تمامی مسلمانان عالم مبارک باد  همواره وجود پاک پیغمبر عزیزمان برای عالمیان رحمت بوده است  و میلاد ایشان نیز به درستی در جهت وحدت بین مسلمانان است . خوب است که بدانید به جز سلفی ها وهابی های عربستان صعودی که معتقدند که مراسم میلاد پیامبر بدعت است و آن‌ را حرام می‌دانند بقیه برادران اهل تسنن مان در طول تاریخ و تا کنون مراسم میلاد پیامبر را نیک می‌شمرده‌اند و هچنین از میان کشور های اسلامی تنها کشوری که در آن میلاد پیامبر تعطیل  نیست عریستان  است . این گل محمدی تقدیم به همه محمدیا