کودکان مظلوم غزه

کودکان مظلوم غزه که فرصت زندگی کردن و بزرگ شدن در زندان باریکه غره را هم نداشتند

/ 5 نظر / 90 بازدید

یاصاحب الزمان ...... آقا بیا

افسانه

خیلی درد ناک بود .امیدوارم امام زمان زودتر بیاین .

سبحان الله.

خدایا خودت رحم کن.

خدایا[گریه] خودت می دونی درد شون چیه [ناراحت]