امام

برای دیدن امام زمان (عج) دعا نمی کنم تا ...

بسم الله الرحمن الرحیم

مدتی بود دائما در فکر دیدار امام زمان ( عج ) بودم و در پی این بودم چه کاری باید انجام دهم تا ایشان را حد اقل هم که شده در خواب ببینم

یه شب توی خواب چند نفر را دیدم که میدانستم یکی از آنها امام زمان (عج ) هستند .

شروع به حرکت سمت آنها کردم . ولی آنها از من فاصله میگرفتند و ....

این موضوع باعث شد متوجه شوم قبل از ملاقات با حضرت (عج) میبایست خود را مهیا کرد .

تصور کنید برای دیدن شخص بسیار مهم و عزیزی به مجلس با شکوهی میخواهید بروید

ولی قبل از ورود به مجلس داخل جوی لجن بیفتید و سر و کله لجنی و بوی بد و .......

حالا اگر یکی با التماس هم دستتان را بگیرد و بخواهد به مجلس برای دیدن آن عزیز که برای اولین بار میخواهید آن را ملاقات کنید ببرد . حتما که شما قبول نمی کنید .

ولی دعا و التماس من برای دیدن آن حضرت ( عج ) زمانی است که سر و کله و بدن لجنی و بوی بد تا صد متری میرود .

بخدا هر مومنی که چشم و شامه بصیرت داشته باشد حق دارد از دستم بگریزد .

...................................................................................................................

یک رویای صادقانه

میخوام براتون یک خواب صادقه را تعریف کنم از زبان بیننده خواب
دیدم یک کودک سه چهار ساله را که بر یک سکویی نشسته و فردی هم در نزدیکی او ایستاده . از آن شخص که اتفاقا میشناختمش پرسیدم که این کودک کیست ؟ جواب  داد      ( نمیشناسی خوب او امام زمان است )
و دوباره وقتی به آن بچه نگاه کردم دیدم که در حال خون گریه کردن است و صورت و حتی لباسش نیز خونی شده و وقتی از خواب بیدار شدم گفتم عجب خوابه بی معنی بود چرا من باید چنین خواب بی معنی را ببینم از کنارش بی تفاوت گذشتم تا در همان روز خبر بد انفجار حرمین شریفین را از اخبار شنیدم و به یاد خوابم افتادم و شوکه شدم .
واقعا امام زمان عج الله تعالى فرجه الشريف عزیزمان چه میکشد با این همه ظلم


......................................................................................................................

/ 0 نظر / 25 بازدید