مظلومان غزه

خداوندا تو شاهدی در ماه مبارک شما که همه بنده گان روزه دار خوبتان انتظار برکت و بخشش شما را دارند . چه بروز مردم مظلوم غزه میاید زنان و کودکانی که در نهایت بی رحمی توسط قومی که خود را قوم برتر دنیا میدانند مظلومانه به شهادت میرسند . بزرگان و ریش و مو سفید این قوم صهیونیسم با دلی سیاه که باعث بانی این جنایات هستند از روی سفید و دل پاک این کودکان مظلوم و ناله مادران و آه پدران آنها خجالت نمیکشند و حتی افتخار میکنند . گویا انگار تا ابد میخواهند در این دنیا زندگی کنند . ولی نمیدانند بزودی در درگاه شما باید جواب گوی کسانی باشند که بی آنکه گناهی داشته باشند جان آنها را گرفته و ملتی را در رنج و وحشت نگاه داشته اند . یا ارحم الراحمین .

/ 2 نظر / 70 بازدید
راضیه

سلام خیلی متاثر شدم از این عکس واقعا خدا لعنتشون کنه...