شدیدا محتاج آرامشی هستم که در یادتان میتوان رسید

هر حب غیر از شما همانند بند و رشته ای بر پایم است که مرا از رسیدن به شما بازمیدارد بند ها و رشته ها آنقدر بسیار شده اند که دیگر مرا کلافه در هم خود کرده  ، شدیدا محتاج آرامشی هستم که در یادتان میتوان رسید

/ 2 نظر / 33 بازدید
فانی کده

سلام وب شما ازهر نظر عالیه..... منتظر نظرتون درمورد وبم هستم.

فانی کده

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][لبخند]لبخند]لبخند]لبخند]لبخند]لبخند]لبخند]لبخند]لبخند]لبخند]لبخند]