ناطق من الله

امروز هر حنجره و زبانی که مسلمانان را به وحدت دعوت کند ، حنجره الهی و ناطق من الله است و هر حنجره و زبانی که مسلمانان و مذاهب اسلامی را به دشمنی با یکدیگر تحریک کند ، زبان شیطان است

/ 1 نظر / 30 بازدید
معصومه

کلیپ بسیار زیبا http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?cid=6&lid=7425