قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم

قرآن زنده است . زنده تر از زنده ای که ما تصور میکنیم . نباید به کلام خداوند که به بصورت نگارش درامده مثل یک شیئ برخورد کرد .

بلکه با مشاهده آن میبایست سلام کرد و به آن احترام گذاشت . آنرا بر زمین نگذاریم و بر روی آن چیزی قرار ندهیم . با طهارت و وضو به آن دست بزنیم . هنگام تلاوت آنرا شمرده و صحیح بخوانیم و سعی در عمل به باشیم و در آیات آن تفکر کنیم و ساده از کنار آن نگذریم


قرآن: بسم الرحمن الرحیم، شافع است که شفاعتش قبول است.

قرآن: بسم الرحمن الرحیم، سعایت کننده ای است که مورد تصدیق است.

قرآن: بسم الرحمن الرحیم، به بهترین راه راهنمایی می کند.

قرآن: بسم الرحمن الرحیم، تحصیل است.

قرآن: بسم الرحمن الرحیم، شوخی نیست.

قرآن: بسم الرحمن الرحیم، ظاهرش حکمت است.

قرآن: بسم الرحمن الرحیم، باطنش دانش است.

قرآن: بسم الرحمن الرحیم، ظاهرش نیکو است.

قرآن: بسم الرحمن الرحیم، عجایبش قابل شمارش نیست.

قرآن: بسم الرحمن الرحیم، غرائبش شناخته نمی شود.

قرآن: بسم الرحمن الرحیم، چراغ هدایت است.

قرآن: بسم الرحمن الرحیم، منازل حکمت است.

قرآن: بسم الرحمن الرحیم، هادی از گمراهی است.

قرآن: بسم الرحمن الرحیم، بیان از نابینایی است.

قرآن: بسم الرحمن الرحیم، نگهدارنده از لغزش است.

قرآن: بسم الرحمن الرحیم، روشنی از اندوه هاست.

قرآن: بسم الرحمن الرحیم، نگهدارنده از هلاکت است.

قرآن: بسم الرحمن الرحیم، رشد از گمراهی است.

قرآن: بسم الرحمن الرحیم، بیان از فتنه هاست.

قرآن: بسم الرحمن الرحیم، رساننده از دنیا به سوی آخرت است.

قرآن: قرآن کمال دین امت است.

بیانات امیرالمومنین(ع) درباره قرآن

قرآن: بسم الله الرحمن الرحیم، چراغی است که افروختگی آن خاموش نمی شود.

قرآن: بسم الله الرحمن الرحیم، دریایی است که ته آن پیدا نمیگردد.

قرآن: بسم الله الرحمن الرحیم، راهی است که سیر در آن گمراهی ندارد.

قرآن: بسم الله الرحمن الرحیم، شعاعی است تابان که روشنی آن بی نور نمیشود.

قرآن: بسم الله الرحمن الرحیم، بنایی است که پایه های آن ویران نمیگردد.

قرآن: بسم الله الرحمن الرحیم، درمانی است که بیماری های آن را خوف و بیمی نیست.

قرآن: بسم الله الرحمن الرحیم، عزتی است که یاری کنندگان آن شکست نمی خورند.

قرآن: بسم الله الرحمن الرحیم، حقی است که مددکاران آن مغلوب نمیشوند.

قرآن: بسم الله الرحمن الرحیم،  معدن ایمان و مرکز ایمان است.

قرآن: بسم الله الرحمن الرحیم، چشمه های دانش و دریاهاش دانش است.

قرآن: بسم الله الرحمن الرحیم،  باغ ها و بستان های عدل است.

قرآن: بسم الله الرحمن الرحیم، سنگهای بنای اسلام و پایه های آن است.

قرآن: بسم الله الرحمن الرحیم، بیابانهای حق و دشت های هموار است.

قرآن: بسم الله الرحمن الرحیم، دریایی است که آب پرندگان آن را خالی نمیکنند.

قرآن: بسم الله الرحمن الرحیم، منزلهایی است که مسافرین راه آن را گم نمی کنند.

قرآن: بسم الله الرحمن الرحیم، نشانه هایی است که روندگان از آنها نابینا نیستند.

قرآن: بسم الله الرحمن الرحیم، بهار دلهای مجتهدین است.

قرآن: بسم الله الرحمن الرحیم، پناهگاهی است که دژ بلند آن استوار است.

قرآن: بسم الله الرحمن الرحیم، صلح و ایمنی است برای کسی که داخل آن گردد.

قرآن: بسم الله الرحمن الرحیم، گواه است برای کسی که به وسیله آن با دشمن جدال کند.

قرآن: قرآن خبر است برای کسی که روایت می کند.

قرآن: بسم الله الرحمن الرحیم،حکم است برای کسی که قضاوت کند.

..................................................................................................

مؤمنی که بسم الله الرحمن الرحیم را مداو تلاوت نماید:

7000 قصر از یاقوت قرمز در بهشت برایش بنا می کنند.

7000 تخت از زبرجد در داخل هر قصر برای او آماده می کنند.

7000 فرش از جنس ابریشم و طلا در هر قصر برایش می گسترند.

اعطای حورالعین از طرف خداوند بر مؤمنی که آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم را در زندگیش تلاوت کرده است.(1)


پی نوشت:

1. بحارالانوار، ج92، ص257.

..........................................................................................................

امام صادق(ع): بسم الله الرحمن الرحیم تاج سوره های قرآن است.(1)

رسول اکرم(ص): اولین چیزی که قلم به نوشتن درآمد، بسم الله الرحمن الرحیم بوده. پس در آغاز هر کار این آیه شریفه را بنویسید که این آیه مقدس از آسمان نازل شده است.(2)

امام رضا(ع): بسم الله الرحمن الرحیم اسم اعظم خداوند است زیرا از سیاهی چشم به سفیدی چشم نزدیک تر است.(3)

حضرت علی(ع): حضرت علی(ع) می فرماید: ابتدای هر کار بگویند بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی به یاری این نام مقدس این کار را شروع می کنم و بدانید که هرکاری که با نام او شروع شود، برکت برای او خواهد بود.(4)


پی نوشت:

1. تفسیر البصائر؛ ج1، ص225.

2. جامع الاخبار، ج2، ص632.

3. بحارالانوار، ج92، ص257.

4. البرهان فی تفسیر القرآن، ج1، ص46.

......................................................................................................

سم الله الرحمن الرحیم: جمله درس آموزی است که یکتاپرستی را به همه می آموزد.

بسم الله الرحمن الرحیم: اگر در زبان جاری شود، دل و جان مومنان را آرامش میدهد.

بسم الله الرحمن الرحیم: اگر در زبان جاری شود، در خانه دل مسکن میگیرد و همیشه برکت آن در این مسکن پربارتر می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم: کلید عرفان و برگزیده ترین ذکر عارفان است.

بسم الله الرحمن الرحیم: اگر کارها با این جمله شروع بشود، آن کار رنگ الهی میگیرد و در راه او پیش میروید.

بسم الله الرحمن الرحیم: نوید بخش رحمت خداوند هستی و رموز مهربانی حضرت احدیت است.

بسم الله الرحمن الرحیم: آغاز فقه افتخار فقیهان است.

بسم الله الرحمن الرحیم: کلید حل مشکلات با آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم باز می شود و انسان را به دنیای دیگری حرکت میدهد.

بسم الله الرحمن الرحیم: جمله زیبایی است که هنگام خروج شدن از خانه باید گفته شود تا نور خداوند را به وضوح ببیند.

بسم الله الرحمن الرحیم: سرآغاز زمزمه های دلنشین پرستش ذات الملکوت است.

بسم الله الرحمن الرحیم: با بسم الله الرحمن الرحیم طعم شیرین محبت خداوند را می توان چشید و به او نزدیک شد.

.......................................................................................................

از دیدگاههای مختلف

خداوند: هر کار مهم و ارزشمندی که با بسم الله الرحمین الرحیم شروع نشود ناقص و ناتمام است.(1)

قرآن کریم: در کتاب معجزه جاودانی حضرت رسول اکرم(ص) که خداوند تبارک و تعالی ... مقدس و رئوف حضرت محمد(ص) نازل فرمودند آیه شریفه ( بسم الله الرحمن الرحیم ) است.

اسلام: اسلام عزیز و ماندنی ما همه پیروان خود را موظف نموده است که در ابتدای هرکاری با نام خالق هستی این دنیا شروع کنند. لذا همه پیامبران و ائمه معصومین جمله زیبای بسم الله الرحمین الرحیم سرآغاز کننده همه امورشان بوده و ما هم پیرو همان عزیزان هستیم.

بسم الله الرحمن الرحیم: آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم نخستین درس حکمت و شیرین ترین سخن بزرگان دینی ما مسلمانان است.

بسم الله الرحمن الرحیم: با بسم الله الرحمن الرحیم به سوی مشکلات بزرگ حرکت کن تا اعتقاد خود را به خداوند ببینی.

بسم الله الرحمن الرحیم: بسم الله الرحمن الرحیم قلب فلسفه و نجات دهنده فیلسوفان است.

پی نوشت:

1. سفینه البحار، ج1، ص663.

.............................................................................................................حضرت رسول اکرم(ص) می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف دارد که هر حرف آن سپری و حاجتی گرداند از جهت دفع هر یک از ایشان چه آن 19 زبانه آتش نشانه غضب الهی هستند.(1)

الله : در آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم برترین نام خدا است که دارای همه کمالات وجودی است.

الرحمن الرحیم : در آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم از صفات اوست که نشانه زحمت آن هستی بی پایان است. با این تفاوت که رحمن به زیادی رحمت حکم می کند و رحیم بر اثبات و دوام آن.(2)

 

پی نوشت:

1. سوره مدثر، آیه 30.

2. منهج الصادفین، ج1، ص100.

....................................................................................................

امام صادق(ع) در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم می فرمایند:(1)

باء بسم الله : بهاء و روشنی حضرت احدیت

سین سناء : رفعت اوست

میم : اشاره به ملک و مجد و شکوه اوست

الله : معبود همه موجودات هستی از آن اوست

رحمت : مهربانی اوست در دنیا

رحیم : رحمت دارد در قیامت

 

پی نوشت:

1. اصول کافی، ص154 ؛ بحارالانوار، ج85، ص51.

 ..........................................................................................................

الله چیست؟

الله: برترین و زیباترین و افضل ترین نام از نام های ذات مقدس است.

الله: اسم ذاتی است که جامع همه کمالات است.

الله: لفظ جلاله است.

الله: معبود همه موجودات هستی است.

 

کاملترین نام خداوند چه نامی است؟

از آنجایی که در آیه شریف بسم الله الرحمن الرحیم همه صفات حضرت احدیت در یکجا بیان و بازگو می شود ( به نام خداوند بخشنده مهربان ) لذا بسم الله الرحمن الرحیم کامترین و جامع ترین نام برای خداوند است.

 

فوائد بسم الله الرحمن الرحیم

به مصداق آیه شریف از سوره مبارکه اسراء (( و شارکهم فی الاموال و الاولاد )) (1) که شیطان لحظه ای از انسان جدا نمی شود و در هر حال با انسان می باشد و هدفی جز فریب و عداوت با انسان ندارد ، توصیه شده است در هنگام غذا خوردن، خوابیدن و وقت جماع کردن بسم الله الرحمن الرحیم را فراموش نکنید تا از شر شیطان رهایی یابید.

 

پی نوشت:

1. سوره مبارک اسراء ، آیه 64.

 

/ 0 نظر / 21 بازدید