سلام بر مهدی

سلام بر مهدی ، خورشید جان ها و امید انسان ها.
یادگار پیامبران، خلاصه ابراهیم، عصاره محمد، احیا و زنده کننده سنت هاست.

مهدى علیه السلام، کعبه مقصود و قبله موعود امت هاست.

غیبت کبرا، دوره آزمایش منتظران راستین حضرت مهدى علیه السلام است.

وقتى نیمه شعبان مى رسد، گلواژه هاى «انتظار»، «ظهور»، «فرج»، «حکومت جهانى»، «قسط و عدل»، «دیدار» و «مهدى علیه السلام» مى شکفد.

نیمه شعبان، عید منتظران وراثت زمین براى مستضعفان و شکست
سلطه هاى جبّاران است. نیمه شعبان، افروختن چراغ شوق در دل شیعیان و امید
بخشیدن به محرومان است.

 

/ 1 نظر / 40 بازدید
انتظار فرج 12

سلام اللهم عجل لولیک الفرج